Oskar

Oskar lämnades in för avlivning då en mycket gammal husse hade svårt att orka med Oskars krav att få gå ut stup i ett nattetid. Husse trodde att han kanske hade något kisseri-problem. Oskar har då han kommer hit en urinvängsinfektion som han behandlas för. Han har även kristaller vilket fortsättningsvis gör att han behöver specialfoder. Av den anledningen är Oskar inte redo för eget hem förrän han mår bra igen. Oskar är född 2010 och idag en stor kille på 6,5 kg. Han är trevlig och social. Oskar söker så småningom ett lantligt hem där ha kommer kunna gå ut och in som han vill. 

Är vid flytt kastrerad, vaccinerad, idmärkt och avmaskad.

Oskar