Mammakatt Bolla med ungarna Gylla och Manne

Mammakatt Bolla fångades in i tron att det var en hankatt, men så var inte fallet. Hon är en mycket försiktig lite kisse. Gylla och Manne är hennes ungar och även dem är försiktiga, men inga vildkattungar. Fungerar bra ihop med andra katter. Söker därför hem tillsammans eller där det redan finns en snäll kisse. Är födda i början på juli 2021. Är kastrerade, vaccinerade, idmärkta och avmaskade. 

I dagsläget är lilla Gylla inte bokningsbar.

Mammakatt Bolla