Tingad katt och flyttad katt

Alfons är tingad.

Maja har flyttat.